Autentico Vintage, colour Wild salmon


Download Datasheet